Poslanci schválili novelu školského zákona

MŠMT - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dnes schválila novelu školského zákona, která například zpřístupňuje přípravné třídy základních škol všem dětem, řeší pracovní poměr ředitelů veřejných škol nebo zakazuje prodej nezdravého sortimentu ve školních automatech a bufetech.

Novela školského zákona upravuje:

 • vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami
 • přijímání do přípravných tříd základní školy pro všechny děti
 • jednotná zadání závěrečných zkoušek
 • správní řízení ve školách
 • pracovní poměr ředitelů veřejných škol
 • zavedení státních zkoušek z grafických disciplín
 • úkoly obcí při zajišťování podmínek plnění povinné školní docházky 
 • zákaz prodávat ve školách a školských zařízeních potraviny a nápoje

Novela dále zahrne následující dílčí okruhy:

 • Nově se zavede rovnocennost vysvědčení ze základní školy v zahraniční v kombinaci s osvědčením o vzdělávání v tzv. České škole bez hranic s českým „ročníkovým“ vysvědčením ze základní školy.
 • Zavede se možnost nahradit výsledek třetí zkoušky profilové části maturitní zkoušky výsledkem mezinárodně uznávané jazykové zkoušky.
 • Termíny vydání rozhodnutí v přijímacím řízení ve středních školách, kde se koná talentová zkouška, a v konzervatořích se sjednotí na 15. února.
 • Stanoví se přímá uznatelnost zahraničních dokladů o vzdělání srovnatelných na základě EQF a podobných nástrojů.
 • Odstraní se nesystémové ztotožnění středisek výchovné péče se školskými poradenskými zařízeními

Zdroj: Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje www.edulk.cz.

Vložil: Petr Šimůnek
2015-02-20